Egészségfejlesztési segítő

09153005

Az egészségfejlesztési segítő képzés lehetőséget biztosít arra, hogy az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek megfelelhessenek a munkaerő-piaci, gazdasági változásoknak, követhessék a technológia fejlődését. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi az egyén számára a munkaerő-piacon történő megjelenést, a munka világába való visszatérést, ezáltal javul a személyek társadalmi megítélése. Saját és családjuk életminőségében komoly változás várható, megnő motiváltságuk a felnőttkori tanulás iránt. A szakképesítés megszerzése segítséget nyújt a társadalmi beilleszkedésben, valamint sikerélményt nyújthat a személy részére a társadalmi szerepvállalásban is a megnövekedett aktivitása miatt. A szakképzett egyének segítséget nyújtanak a közösségek egészség-magatartásának formálásában, ami hasznos változást biztosít a társadalomnak hosszútávon.

Ágazat: egészségügy ágazat
Képzés óraszám: minimális 350,  maximális 400

Jelentkezési feltételek:
– alapfokú iskolai végzettség
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat
– nem szükséges szakmai előképzettség
– nem szükséges szakmai gyakorlat

Vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga részletei:

A hallgató az előírt elméleti és gyakorlati képzési órákon részt vett, a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény tanúsítványt állított ki részére.
A vizsga egy vizsgatevékenységből áll, mely egy projektfeladat, ami két részre bomlik. Az A) vizsgarész gyakorlati vizsgafeladat megoldása szituációs/szimulációs körülmények között, a B) vizsgarész pedig szakmai beszélgetés.

Az egészségfejlesztési segítő feladatai:

Az egészségfejlesztési segítő együttműködik az egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, kiemelten az egészségügyi alapellátással, előmozdítja a lakosság egészségügyi- és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférését, igénybevételét. Team munkában dolgozik az egészségfejlesztés különböző színterein, szervezőként részt vesz a közösség eseményein, szervezett rendezvényein. Egészségfejlesztő tevékenységét elsősorban a család – mint legkisebb közösség – fókusszal végzi. Közreműködik az egészségi állapot megőrzését célzó prevenciós munkában: segíti a céllakosság szervezett, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatokon való részvételét; felismeri a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket, részt vesz azok elhárításában; segítséget nyújt a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátításában, a megfelelő személyi higiéné, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartásában; támogatást nyújt a káros szenvedélyek leküzdésében. Személyes példát mutat. Kapcsolatot tart a szociális ellátás szereplőivel, a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett végzi a családok és a lakosság érdekében.

Jelentkezzen
képzéseink közül választva
már most!

Jelentkezés ide kattintva

az űrlap kitöltésével