Felnőtt intenzív szakápoló

09135003

A korszerű csúcstechnikával üzemeltetett intenzív ápolási környezet gyors ütemben fejlődik, a betegek változó, olykor fenyegető állapotának monitorozásának, és kezelésének magas szintű ismereteinek elsajátítására irányul a képzés. A kritikus állapotú betegek ápolása komplex kihívást jelentő terület, ahol szükséges továbbfejleszteni az előzőleg megszerzett ápolási és klinikai gyakorlatok integrálásával megszerzett ismereteket. Rutinjával és gyors helyzetfelismerésével hozzájárul a betegek gyógyulásához, vagy akár életük megmentéséhez is. A felnőtt intenzív szakápolók iránti munkaerő-piaci igény folyamatos.

Ágazat: egészségügy ágazat
Képzés óraszám: minimális 600,  maximális 660

Jelentkezési feltételek:
– érettségi végzettség
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat
– érettségi végzettséget követő minimum három éves és legalább MKKR 5 besorolású ápolói végzettség
– 1 év intenzív betegellátó osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

Vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga részletei:

A hallgató az előírt elméleti és gyakorlati képzési órákon részt vett, a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény tanúsítványt állított ki részére.
A vizsga két vizsgatevékenységből áll, mely egy írásbeli vizsga és egy projektfeladat. A projektfeladat két vizsgarészből áll, az A) rész gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között, a B) rész pedig gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között.

Felnőtt intenzív szakápoló feladatai:

A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú, illetve tartós intenzív ellátásra szoruló betegek szakápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Részt vesz az akut életveszély elhárításában, a beteg állapotának stabilizálásában, melynek megvalósításához speciális élettani, kórélettani, klinikai, diagnosztika, terápiás, szakápolástani ismeretekkel rendelkezik, képes az intenzív ellátást igénylő állapotokkal kapcsolatos szakápolási feladatok önálló elvégzésére. Felméri az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezi és kivitelezi a beteg ellátását, ápolását, értékeli annak hatékonyságát. Felismeri az intenzív ellátást igénylő állapotokat, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján. Munkáját az egészségügyi team tagjaival, a betegekkel, hozzátartozókkal együttműködve, a betegek speciális helyzetéből adódó etikai – jogi előírásokat betartva, felelősséggel végzi, hivatásként gyakorolja.

Jelentkezzen
képzéseink közül választva
már most!

Jelentkezés ide kattintva

az űrlap kitöltésével