Hospice szakápoló, palliatív gondozó

09135006

A képzés során olyan holisztikus szemléletű, magas elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkező szakember képzése a cél, aki az ápolói hivatás speciális területén kiemelkedően magas színvonalú ellátást tud biztosítani az arra rászorulók számára. Magyarország jelenlegi demográfiai és mortalitási helyzete mellett kiemelten kezelendő területté vált, azon szakemberek képzése, akik koruknál vagy állapotuknál fogva életútjuk végéhez közeledő, ezzel együtt krónikus ellátásra szoruló páciensek ellátását tudják biztosítani. A hospice szakápoló, palliatív gondozó kiemelt feladatai és kötelességei közé tartozik, hogy a terminális állapotba került betegek számára az emberi méltóság teljes tiszteletben tartása mellett a lehető legmagasabb életminőséget biztosító ellátást nyújtson. A képesítés megszerzését követően a meghatározott szakápolói feladatok több területen is felhasználhatók, így: fekvőbeteg ellátó intézmények onkológiai, hospice osztályain, hospice házakban nyújtott gondoskodás során, szociális ellátórendszer bentlakásos intézményeiben, otthon ápolási szolgálatokon belül nyújtott hospice szolgáltatások igénybevétele során.

Ágazat: egészségügy ágazat
Képzés óraszám: minimális: 500,  maximális 720

Jelentkezési feltételek:
– érettségi végzettség
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat
– érettségi végzettséget követő minimum három éves és legalább MKKR 5 besorolású ápoló szakképesítés-ráépülés, csecsemő és gyermekápoló szakképesítés-ráépülés vagy általános ápoló szakma
– 2 éves, fekvőbeteg-szakellátás területén, ápoló, csecsemő és gyermekápoló munkakörben szerzett gyakorlat.

Vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga részletei:

A hallgató az előírt elméleti és gyakorlati képzési órákon részt vett, a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény tanúsítványt állított ki részére. A képzésben résztvevő a tanulmányai alatt elvégzett tevékenységeit dokumentálja és portfólióba rendezi, azt 10 nappal a vizsga megkezdése előtt eljuttatja a vizsgaközpontba.
A vizsga két vizsgatevékenységből áll, mely egy írásbeli vizsga és egy projektfeladat. A projektfeladat négy vizsgarészből áll, első vizsgarész a portfólió bemutatása, a második vizsgarész szakápolástani feladat elvégzése, dokumentálása, a harmadik vizsgarész ápolási terv készítése, a negyedik pedig szakmai beszélgetés.

Hospice szakápoló, palliatív gondozó feladatai:

A hospice szakápoló, palliatív gondozó terminális állapotban lévő betegek ápolását, és gondozását végzi, magas szintű empátiával és elhivatottsággal rendelkező szakember. A hospice palliatív gondozás során ápolja az aktív kezelést már nem igénylő onkológiai megbetegedésben szenvedő betegeket, valamint az életük utolsó szakaszába érkezett egyéneket. A gyógyító team tagjaként partneri kapcsolatot alakít ki a hospice-palliatív kezelést végző orvossal, a lelki gondozást végző szakemberekkel (pszichológus, mentálhigiénés szakember, lelkész, stb.), segíti a család és a páciens kapcsolatát, és a törekszik az állapotnak megfelelő legmagasabb életminőség megteremtésére, valamint biztosítja a méltóságteljes halálhoz való jogát. A hospice szakápoló, palliatív gondozó megfelelő kommunikációs készségekkel, képességekkel rendelkezik, a gyógyító team tagjaként megfelelően használja a szakmai nyelvet. Feladatai során figyelembe veszi a hatályos jogszabályokat, valamint a hivatás szakmai etikai irányelveit. Ismeri az intézményi és otthoni palliatív ellátásra vonatkozó jogszabályokat és etikai követelményeket.

Jelentkezzen
képzéseink közül választva
már most!

Jelentkezés ide kattintva

az űrlap kitöltésével