Háztartásvezető

A részszakma a 4 0922 22 01 azonosító számú gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű szakma része.

Óraszám: 450 óra

Jelentkezési feltételek:
– alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Vizsga megszerzéséhez szükséges feltételek és a szakmai vizsga részletei:

A hallgató a részszakma megszerzésére irányuló képzést teljesítette, a vizsga előtt legalább 30 nappal leadja a 10-15 diából álló prezentációt. A vizsga egy bemutató vizsgatevékenységből áll. A vizsgatevékenység két részre oszlik, az 1. rész a portfólió bemutatása, a 2. pedig demonstráció, ahol az elméleti tudást szükséges bemutatni gyakorlati példán keresztül. A vizsga sikeres elvégzésével szakmai bizonyítvány szerezhető.

Háztartásvezető feladata:

Közreműködik a gyermek számára nevelést/gondozást biztosító intézmény nevelési/gondozási tevékenységének elvégzésében. Segíti a kisgyermekek teljes körű ellátását, testi és pszichés szükségleteik kielégítését; nevelésük, fejlődésük támogatását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Az ellátottaknak mindennapi életviteléhez segítséget nyújt, különösen a takarítás, a gondozás, a beteggondozás, a mosás, a bevásárlás és a főzés területén. A gyermekeknek megtanítja a testi, személyi gondozásukból adódó teendőket (fürdetés, öltöztetés, ruhacsere, ruházat javítása, ágyazás, ágyneműcsere, tisztítószerek biztosítása, mosás, takarítás, vasalás, étkeztetés), és ellenőrzi azok végrehajtását. Végzi a napi takarítást, az időszakos nagytakarítást. Biztosítja a kulturált étkezés feltételeit (terítés, asztalleszedés, étel konyháról történő átszállítása, étkezés utáni mosogatás), ügyel az élelmiszertárolás előírásainak betartására, a konyhai higiéniára. Segíti az óvodapedagógus, nevelő tevékenységét. Felelősséget vállal a rábízott gyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és gondozási tevékenységének következményeiért. Empátiával fordul az ellátottakhoz és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni az ellátottak nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja az ellátottak személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. A területen dolgozó és vele együttműködő szakemberekkel személyesen, valamint alapvető infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit is alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt.

Jelentkezzen
képzéseink közül választva
már most!

Jelentkezés ide kattintva

az űrlap kitöltésével